Metsähaaste

A Rocha tukee tuoretta Metsähaastetta ja kannustaa jäseniään sekä ystäviään liittymään siihen.

Metsähaaste seurakunnille – 10 % Luojalle ja Suomen luonnolle

Suomalaisille metsä on ollut vuosisadat rakas paikka hiljentymiseen ja Luojan luomistyön ihailuun. Valitettavasti arvokkaiden luonnontilaisten metsien määrä vähenee maassamme kovaa vauhtia. Kymmenet eliölajit ovat metsissämme joko vaarantuneita tai erittäin uhanalaisia. Mitä tekee kirkkomme tämän uhan edessä? Halutaanko sen omissa metsissä säilyttää ikiaikaisen luonnon kosketus? Ovatko seurakuntien metsät turvapaikkoja Suomen luonnon monipuoliselle lajistolle ja eläimistölle?

Me allekirjoittaneet esitämme avoimen luonnonsuojeluhaasteen. Toivomme, että jokainen metsää omistava suomalainen seurakunta ottaa seuraavan vuoden aikana kantaa esittämäämme vetoomukseen ”10 % Luojalle ja Suomen luonnolle”. Kymmenen prosentin ajatus nousee suoraan Raamatun periaatteesta, jonka mukaan Luojalle tulisi kiitollisuuden osoituksena antaa kymmenys myös kaikesta maan sadosta.

Kirkkohallitus loi jo vuonna 2001 Ympäristödiplomin, jonka avulla seurakunnat voivat kantaa vastuuta ympäristöstään ja Suomen luonnosta. Kyseisessä diplomissa on esitetty erittäin hyvät periaatteelliset ja käytännölliset ohjeet, joiden avulla seurakuntien metsien monimuotoisuutta voidaan mahdollisimman hyvin edistää.

Lisäksi tämän vuoden toukokuussa Ympäristöministeriö lähetti jokaiselle suomalaiselle seurakunnalle esitteen, jossa esitellään vapaaehtoista METSO-ohjelmaa. METSOn avulla seurakunnat voivat suojella arvokkaita metsäalueitaan valtiolta saatavaa korvausta vastaan.

Me allekirjoittaneet haluamme kannustaa ja tukea kirkkoamme näissä suojelutavoitteissa. Kiristynyt taloudellinen tilanne lisää monissa seurakunnissa paineita hakea lisätuloja metsäomaisuuden myynnillä tai hakkaamisella. Me toivomme, etteivät kirkkomme metsät ja niiden eläimet joudu talousahdingon maksumiehiksi ja sijaiskärsijöiksi. Siksi haastamme jokaisen metsää omistavan seurakunnan ottamaan kantaa seuraaviin haasteisiimme. Haasteemme koskee erityisesti metsiä, koska niiden kohdalla luontomme köyhtymisen uhka on em. syistä erityisen akuutti.

1. 10 prosenttia Luojalle ja Suomen luonnolle

Jokainen seurakunta tai seurakuntayhtymä rauhoittaa 10 % metsämaastaan luonnonsuojelualueeksi. Liian pieni suojelualue ei pysäytä lajikatoa ja metsän köyhtymistä, jos sen ympäristö on normaalissa tehometsätalouskäytössä. Mitä yhtenäisempi alue on, sen parempi se olisi lajiston säilymisen kannalta.

2. Jokaiseen seurakuntaan oma kirkkometsä

Monella seurakunnalla on esim. leirikeskustensa lähistöllä hienoja virkistys- ja ulkoilumetsiä. Tällaisen alueen voisi rauhoittaa kaikille kulkijoille ja nimetä seurakunnan omaksi kirkkometsäksi. Kirkkometsä voi olla myös laajempi seurakunnan suojelema metsäalue.

3. Laajat avohakkuut lopetettava seurakuntien mailla

Seurakunnat haastetaan luopumaan isoista avohakkuista ja metsämaan aurauksista, jotka tuhoavat metsän maapohjan. Kohtuullisen kokoiset hakkuut ovat sellaisia, joissa hakattu alue pystyy uusiutumaan luontaisesti eikä uusia taimikoita tarvitse istuttaa. Tällä tavalla seurakunnat säästävät myös selvää rahaa.

Kirkkomme – kansainvälinen esikuva?

Luonnossa ilmenevän pyhyyden ja Luojan koskemattoman kädenjäljen arvostaminen vaatii käytännön tekoja. Kirkkometsillä ja luontoystävällisellä metsänhoidolla luterilainen kirkkomme voi olla hieno kansainvälinen esikuva vastuullisesta luonnon varjelemisesta. Uskomme, että metsiemme laajamittaisella suojelulla saamme erittäin paljon positiivista huomiota sekä Suomessa että ulkomailla.

Toivomme, että jokainen suomalainen seurakunta miettii haasteidemme, Ympäristöministeriön METSO-ohjelman ja Kirkon Ympäristödiplomin avulla, mitä se voi tehdä alkuperäisen luontomme pyhyyden kunnioittamiseksi ja ainutkertaisen metsäluontomme suojelemiseksi.

Ilahduttavasti muutamat Suomen seurakunnat ovat viime vuosina tehneet metsiensä suojelupäätöksiä. Kannustukseksi ja rohkaisuksi olemme liittäneet mukaan muutamia linkkejä näistä suojelupäätöksistä ja valtion tukemasta METSO-ohjelmasta. Yksityisellä puolella Luonnonperintösäätiö hankkii myös metsäalueita maksaen rahallisen korvauksen suojelluista maista. Jos seurakunta haluaa selvittää metsiensä luonnontieteellisiä arvoja, niin mm. ELY-keskusten METSO-ohjelmista vastaavat virkamiehet ja monet paikalliset luonnonsuojelujärjestöt ovat valmiita auttamaan arvokkaiden metsäalueiden kartoitustyössä.

Liity mukaan metsähaasteeseen!

Haaste julkaistiin Kirkon ympäristöpäivillä 20.-21.2014 Jyväskylässä

http://www.metsonpolku.fi/fi/metsanomistajille/Kunta_srk_metso.php
http://www.luonnonperintosaatio.fi/
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/-/lieksan-ja-nurmeksen-seurakunnilta-noin-80-hehtaarin-suojelupaketti-metso-ohjelmaan-pohjois-karjalan-ely-keskus-#.Uzh0I42KDIU
http://www.heinolanseurakunta.fi/tietoa/ymparistoasiat/palkittu_rautvuoren_luonnonsuojelualue

Yhdistyksen kokous ja yhdistyksen purkaminen 17th kesäkuu 2020
A Rochan väki puhuu ympäristöahdistuksen käsittelyn puolesta 27th marraskuu 2016
Uutisia
Norpasta ilmastonmuutokseen: kuulumisia kirkon ympäristöpäiviltä 7th syyskuu 2016
Uutta riparimateriaalia: Linnut 2nd elokuu 2016