Jukka Välimäki

Jukka Välimäki, edelliset silmälasit mut melko näköinen kuva silti

Jukka Välimäki työskentelee Diakonia-ammattikorkeakoulussa (Diak) opetus- ja asiantuntijatehtävissä. Keskeisinä kiinnostuksenkohteina sekä työssä että muussa elämässä hänellä on ympäristö, etiikka, pedagogiikka ja opetusteknologia. A Rocha Finlandissa hän vastaa etenkin verkkosivujen toiminnasta ja kehittämisestä.