Strategia

Koordinaattori Mikko Kurenlahti esittelee uutta strategiaa julkistamistilaisuudessa ravintola Wltavassa.

Mikko Kurenlahti julkistamistilaisuudessa ravintola Wltavassa.

A ROCHA SUOMI on kristillinen ympäristöjärjestö, joka edistää yksilöiden ja yhteisöjen ympäristövastuullisuutta. Olemme osa kasvavaa kansainvälistä ja ekumeenista A Rocha-perhettä, joka rakentaa kestävämpiä yhteisöjä, toteuttaa käytännön ympäristön- ja luonnonsuojelutyötä sekä tukee paikallisia toimijoita luomakunnan viljelyssä ja varjelussa ympäri maailmaa. Kohtaamistamme haasteista ja ekologisesta kriisistä huolimatta uskomme, että luomakunnalla on toivo.

 

VISIO

Visionamme on ekologisia rajoja kunnioittava elämäntapa, joka johtaa myös sosiaalisesti oikeudenmukaiseen maailmaan, jossa kaikella luodulla on mahdollisuus mielekkääseen olemassaoloon, vapauteen välineellistävästä sorrosta sekä kestävään tulevaisuuteen arvokkaana osana muuta luomakuntaa.

MISSIO

Toimimme ekologisesti kestävän sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti oikeudenmukaisen elämäntavan toteutumiseksi. Vahvistamme ymmärrystä siitä, että elävä ja eloton luonto muodostavat kokonaisuuden, jonka hyvinvointi on paitsi elämän edellytys myös syvästi moraalinen sekä hengellinen kysymys. Kaikkea toimintaamme ohjaa periksiantamaton toivo.

ARVOT:

Kristillinen usko

Olemme uskopohjainen järjestö (Faith Based Organization), jota ohjaavat kristillisen lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet sekä kehotus suojella ja arvostaa Jumalan luomaa maailmaa. Kristillisen tradition vastakulttuuriset elementit haastavat aikamme kulutuskeskeisen materialismin ja tehokkuuden eetoksen.

Luomakuntavastuu

Näemme luomakunnan varjelun vastuutehtävänä. Ihmiset ovat erottamaton osa muuta luomakuntaa ja kantavat osaltaan vastuuta sen hyvinvoinnista. Ekologinen kestävyys on myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edellytys.

Yhteisöllisyys

Toimimme ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävämpien paikallisyhteisöjen muodostumiseksi. Ympäristökysymysten edessä tarvitaan yhteisiä ratkaisuja, jotka tähtäävät uudenlaisen yhteisöllisyyden rakentumiseen sekä meitä laajemmin sitovien vuorovaikutussuhteiden huomioimiseen.

Yhteistyö moniarvoisessa yhteiskunnassa

Toteutamme ja kehitämme toimintaamme yhdessä erilaisista kulttuurisista, ideologisista ja maailmankatsomuksellisista taustoista tulevien yksilöiden ja yhteisöjen kanssa niin paikal-lisella kuin kansainväliselläkin tasolla.