Emma Kurenlahti
Piia Rytilä
Elias Hämäläinen
Marjut “Maikki” Mulari
Mikko Kurenlahti
Th., MA Eija Kemppi
Th. Anssi Almgren
Dr. Theol. Panu Pihkala