Orientaatio

Materiaalisivu ¦ Seuraava vaihe »

Gallup nuorten ympäristö- ja tulevaisuusnäkemyksistä

Kysymykset on poimittu Nuorisobarometri 2016-julkaisusta. Suosittelemme käyttämään Gallup-powerpoint-esitelmää, joka on ladattavissa alta kahdessa eri tiedostomuodossa. Kysymykset voi myös vain lukea, jolloin nistä voidaan äänestää esim. viitaten.

Jokaisen kysymyksen kohdalla nuoret vastaavat Kyllä tai Ei. Pidä kirjaa vastauksista ja gallupin päätteeksi vertailkaa ryhmän vastauksia ja Nuorisobarometrin valtakunnallisia tuloksia, jotka löytyvät kysymysmateriaalin lopusta. Barometrissa vastausvaihtoehtoja oli useampi (Täysin samaa / eri mieltä, Jokseenkin samaa / eri mieltä, Ei osaa sanoa), ja materiaalissa tummennettu luku vastaa enemmistön vastausta.

Voidaan keskustella siitä, mitä ajatuksia asiasta herää.

Kysymykset ja valtakunnalliset vastausprosentit

Interaktiivinen kysely

Jos jokaisella osallistujalla on älylaite ja internet-yhteys (toiminta voidaan tehdä myös pareittain / pienissä ryhmissä laitteiden riittävyyden takaamiseksi), voidaan kysely toteuttaa interaktiivisesti Kahoot!-palveluun valmiiksi tehdyllä kyselyllä. Tällöin vastausjakauma tulee automaattisesti näkyviin pylväsdiagrammeina jokaisen kysymyksen jälkeen.

Jokaisen kysymyksen jälkeen vastauksia voidaan verrata valtakunnallisiin vastausprosentteihin (pdf-tiedostona alempana). Vertailun voi tehdä myös koko kyselyn jälkeen kootusti, mutta huomaa tällöin kirjoittaa muistiin kuhunkin kysymykseen saamasi vastausmäärät, jotta vertailu on mahdollista.

Alla linkki kyselyyn ja valtakunnalliset vastausprosentit. Niiden alla on erilliset ohjeet kyselyn käyttämiseen. Vastauksia ei tallenneta ja voit halutessasi testata kyselyä etukäteen.

Käyttäminen:

  1. Paina linkkiä, sitten ”Play” ja sitten ”Start now”.
  2. Valitse ”Classic” (jokainen pelaaja yhdellä laitteella) tai ”Team mode” (yhdellä laitteella äänestää monta osallistujaa).
  3. Näet sivulla 7-numeroisen Game PIN-numeron. Pyydä osallistujia menemään laitteellaan sivulle ”kahoot.it” ja laittamaan numeron sinne. Näin he pääsevät osallistujiksi kyselyyn.
  4. Kun näet sivulla oikean määrän osallistujia, paina oikealta ”Start” ja kysely käynnistyy. Osallistujilla on hetki aikaa vastata kuhunkin kysymykseen omalla laitteellaan, minkä jälkeen sivu näyttää vastausmäärät. Kohdasta ”Skip” voit ohittaa kysymyksen.