Työskentely, osa 2.

« Edellinen vaihe ¦ Materiaalisivu ¦ Seuraava vaihe »

Visio hyvästä tulevaisuudesta

Työskentelyn toisessa osassa ryhmät saavat muodostaa oman visionsa tulevaisuuden maailmasta. Tämä ohje on digitaalisia työvälineitä painottava, mutta työskentelyn voi toteuttaa myös piirtämällä, kirjoittamalla tai draamana tai jollain muulla vaihtoehtoisella tavalla.

Digitaalisen sovellus:

Väline: Padlet on perusominaisuuksiltaan ilmainen palvelu. Sillä voi luoda nettiin virtuaaliseinän, jolle käyttäjät voivat kerätä esim. jotain kysymystä koskevia vastauksia ja materiaalia.

Käyttöönotto: Osoitteessa https://padlet.com/ luo tunnus tai kirjaudu palveluun (kielen voit kirjautuneena halutessasi vaihtaa suomeksi kohdasta Settings). Kun kirjautuneena avaat jonkin alempana tässä ohjeessa olevan, skenaariota varten tehdyn Padlet-seinän, löytyy oikealta ylhäältä teksti ”Tee uudestaan”. Kun painat sitä ja sitten ”Tee muutokset”, saat itsellesi käyttöösi samanlaisen Padlet-seinän täysin hallintaoikeuksin. Seinäsi osoitetta voit muuttaa ratas-kuvakkeesta ilmaantuvan ikkunan alaosasta. Muitakin asetuksia voit muokata (mm. seinän nimeä ja ohjeita), mutta kyseinen malli on muotoiltu sellaisiksi, että siinä a) kuka vain sivulle menevä voi lisätä vastauksen, joka b) tulee näkyviin vasta, kun seinän pääkäyttäjä hyväksyy sen ja c) hyväksytyt vastaukset tulevat näkyviin siistissä järjestyksessä.


Tehtävän ohjeistus

3-5 hengen ryhmissä

Ryhmille annetaan viimeinen neljästä skenaariosta, “Kestävä tulevaisuus”, ja he saavat hetken aikaa tutustua siihen. Sen jälkeen jokaiselle ryhmälle annetaan 1-2 aihetta Teemoja työskentelyn avuksi -listalta. Tämän jälkeen voidaan edetä A. still-kuvien ottamiseen tai B. lyhyiden videoiden tekemiseen.

Vaihtoehto A. Still-kuvat
Ryhmät ottavat aiheesta kännyköillä/tableteilla kuvat ja valmistautuvat kertomaan, miten ne ilmentävät ryhmän aihetta. Kuvat voidaan koostaa Maailma huomenna -kollaasiksi ja visiosta keskustellaan yhdessä. Kuvat voidaan lähettää vetäjälle esim. sähköpostilla ja ne voidaan koota tietokoneelle yhteen kansioon tai PowerPointiin / leirin blogiin lyhyiden tekstikuvauksien kanssa / verkossa kollaasiksi vetäjän etukäteen tekemälle Padlet-seinälle.

Vaihtoehto B. Lyhyet videot
Ryhmät tekevät aiheista 10-15 sekunnin pituiset videot. Jos videot otetaan samalla laitteella / keskenään yhteensopivilla laitteilla ja koostamiseen varataan aikaa, voidaan niistä muodostaa yhtenäinen Maailma huomenna -video. Esim. jos käytössä on yksi iPad, kuvataan kaikki pätkät sillä ja muotoillaan iMovie-ohjelmalla yhtenäiseksi videoksi.

Mahdollisia muita metodeja (tarkempi ohjeistus painetussa materiaalissa)

 • Työ toteutetaan piirtäen ja kirjoittaen, siinä voidaan käyttää myös esim. lehdistä tms. leikattuja kuvia
 • Koko työ voidaan tehdä kollaasityyppisesti
 • Draamaryhmiä voi innostaa esimerkiksi näyttelemään 2-4 kohtausta visioimastaan tulevaisuudesta erilaisten ihmisten näkökulmasta katsottuna

Apukysymyksiä

 • Millainen olisi mielestänne kaikista kestävin maailma? Tai “paras” mahdollinen yhteiskunta? Huomatkaa: Kun mietitte tätä, ei tarvitse tässä kohtaa pohtia sitä, miten nykyhetkestä päästäisiin sinne.
 • Minkälaisia muutoksia haluaisit nähdä maailmassa?
 • Millaisessa maailmassa olisi seuraavien olentojen hyvä elää: a) lapsien? b) köyhien? c) aikuisten? d) eläinten?
 • Mikä rooli teknologialla on tässä tulevaisuudessa?
 • Millainen on ihmisten ja muun luonnon suhde tässä tulevaisuudessa? (Aputeemoja: Peltoja? Luonnonsuojelualueita? Kattoviljelmiä kaupungeissa? Ketkä tekevät töitä luonnossa?)
 • Miten yhteisistä asioista päätetään tässä tulevaisuudessa?
 • Mikä rooli uskonnoilla ja etenkin kristinuskolla on tässä tulevaisuudessa?

Teemoja työskentelyn avuksi

Tulevaisuuden visioimiseen voi käyttää avuksi seuraavia teemoja, joista ryhmät voivat valita muutaman (esim. 2-3), jotta heidän ei tarvitse käsitellä “kaikkea mahdollista”. Toinen vaihtoehto on piirtää kaupunki, taajama tai kylä ja miettiä, miten tällainen tulevaisuuden kestävä kaupunki TAI maaseutu/haja-asutus toimisi. Tässäkin voidaan käyttää avuksi alla olevia teemoja.

 • Koulut ja koulutus, oppiminen
 • Kuluttaminen, kaupat, ostettavat tuotteet
 • Ruoka, syöminen, ruokavaliot, ruoantuotanto
 • Energiantuotanto
 • Liikkuminen, autoilu, kevyt liikenne, tiet
 • Harrastukset: liikunta, taide, musiikki jne.
 • Asuminen, asuinpaikat, talot
 • Kaupunki, maaseutu ja näiden erot
 • Kirkko, seurakunnat
 • Eri uskontokuntien toimiminen keskenään

Yhteinen lopetus

Jokainen ryhmä esittelee tai näyttelee oman visionsa muille ryhmille. Muut ryhmät saavat kommentoida ja antaa palautetta. Jos ryhmistä ei palautetta irtoa, isosia voi kannustaa antamaan sitä ja ohjaaja itse kommentoi joka ryhmän työtä. Oikeita tai vääriä vastauksia ei tässä työssä ole. On todella kiinnostavaa päästä näkemään, miten nuoret tulevaisuutta visioivat!