Yhteenveto

« Edellinen vaihe ¦ Materiaalisivu

Tulevaisuuskuvat ja kristinusko

Käydään läpi Yhteenveto-esitys:

Haluttaessa voidaan kirjoittaa vihkoon tiivistelmä:

”On luonnollista, että ympäristöongelmat ja maailman tulevaisuus ahdistavat. Asiaa voi ajatella kuten vuodenaikoja: erilaisia kausia tulee väistämättä. Olennaista on, ettei jää yksin näiden tuntemusten kanssa ja ettei ilo kokonaan katoa elämästä. Ketään ei hyödytä se, jos ihminen pelkästään masentuu ja lamaantuu.

Kristinuskon mukaan tulevaisuus on avoin, mutta Jumala on luvannut olla kanssamme kaikenlaisissa vaiheissa. Kirkko ohjaa jäseniään ja vaikutuspiirissään olevia ihmisiä ”viljelemään ja varjelemaan” luomakuntaa (1.Moos.2:15). Seurakunta voi olla paikka, jossa ihminen saa ilmaista erilaisia tunteita ympäristöön liittyen ja jossa hän saa tukea sekä toisilta että Jumalan lupauksista. Kristinusko on pohjimmiltaan toivoa korostava uskonto.”

Keskustellaan joko tällä tunnilla tai myöhemmin siitä, miten omassa rippikoulussa toteutuvat Vihreät riparit -tavoitteet ja miten ne liittyvät tulevaisuuskuviin.

Suosittelemme, että joko tunnin yhteydessä tai lähiaikana pidetään hartaus teemasta. Suosittelemme Kari Kuulan uutta versiota ”Nurjasta luomiskertomuksesta”, joka löytyy Vihreät riparit -kirjasta, s. 56-58.